arrow_drop_up arrow_drop_down

Jouw gegevens
en hoe ProPositions daarmee omgaat.

ProPositions Brand Management, gevestigd aan de Distel 15, 5684 JZ Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Hoe we daarmee omgaan, lees je in deze privacyverklaring.

ProPositions vindt de bescherming van je persoonlijke gegevens heel belangrijk. Daarom gaan we er zorgvuldig mee om en houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens we verzamelen en gebruiken, en met welk doel we dat doen. Lees deze privacyverklaring dus goed door. Hij gaat over https://ikwileensterkmerk.nl, de website van ProPositions, en over onze dienstverlening.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op: vrijdag 31 augustus 2018.


Functionaris Gegevensbescherming.

Frans van het Schip is de Functionaris Gegevensbescherming van ProPositions Brand Management. Hij is te bereiken via fvanhetschip@propositions.nl of via (0499) 39 34 64.


Zo gebruikt ProPositions jouw persoonsgegevens.

ProPositions Brand Management krijgt je persoonlijke gegevens in handen doordat jij of anderen binnen je organisatie deze website bezoeken en onze diensten afnemen. Het kan ook zijn dat je die gegevens zelf aan ons verstrekt. ProPositions gebruikt je gegevens niet voor andere doeleinden dan je leest in deze verklaring, tenzij je daar vooraf toestemming voor geeft.

ProPositions verwerkt de onderstaande persoonlijke gegevens:

 • je voor- en achternaam;
 • je adresgegevens;
 • je telefoonnummer;
 • je e-mailadres;
 • je IP-adres;
 • je aankopen en de bijbehorende facturen;
 • andere persoonlijke gegevens die je zelf verstrekt, telefonisch of via correspondentie, of door een profiel op de
         website van ProPositions aan te maken;
 • je bankrekeningnummer.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

ProPositions heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. We raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder hun toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens in onze bestanden hebben van een minderjarige, neem dan contact met ons op via fvanhetschip@propositions.nl of via (0499) 39 34 64. Dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en welke grondslag ProPositions persoonsgegevens verwerkt.

ProPositions verzamelt je persoonlijke gegevens alleen als dat een gerechtvaardigd belang dient of als je er toestemming voor hebt gegeven. Die toestemming kun je te allen tijde intrekken.

ProPositions gebruikt de onderstaande computerprogramma’s, –systemen en leveranciers voor de daarachter vermelde doelen:

 • Rabobank internetbankieren voor het afhandelen van je betaling;
 • Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint en Adobe Reader voor het samenstellen van
         documenten in het kader van de dienstverlening;
 • Microsoft Outlook voor het vastleggen van afspraken, om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is voor
         bijvoorbeeld het uitvoeren van onze dienstverlening, en om digitale goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Enormail voor het verzenden van informatie over merkenbeleid, marketing, communicatie en media en om je
         te informeren over wijzigingen in onze diensten en producten;
 • PostNL, bol.com en andere vervoerders om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • onze accountant om te voldoen aan onze wettelijke verplichting tot het doen van belastingaangifte;
 • Google Analytics om statistische analyses te maken en het gedrag van bezoekers op deze website te meten.
  Op basis daarvan kan ProPositions de website zonodig verbeteren. Overigens worden de gegevens van alle websitebezoekers geanonimiseerd. Ze zijn dus nooit te herleiden naar jou of naar welke andere websitebezoeker dan ook.


Geautomatiseerde besluitvorming.

ProPositions neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die op enigerlei manier gevolgen voor je kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die computerprogramma's of –systemen zelfstandig nemen, zonder dat daar een medewerker van ProPositions tussen zit.


Hoe lang ProPositions je persoonlijke gegevens bewaart.

ProPositions bewaart je persoonlijke gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor die gegevens verzameld zijn.

Je voor- en achternaam, je adresgegevens, je bankrekeningnummer en de facturen die je van ProPositions ontvangt, blijven 7 jaar in onze administratie. Dat is de bewaartermijn die de Belastingdienst verplicht stelt voor administratieve gegevens.

Je telefoonnummer, je e-mailadres en andere persoonlijke gegevens die je zelf aan ProPositions verstrekt, blijven bewaard zolang dat voor de uitoefening van onze dienstverlening noodzakelijk is.


Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonlijke gegevens in te zien, aan te passen of te verwijderen. Je hebt ook het recht om je toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoons-gegevens door ProPositions. Verder heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je de persoonlijke gegevens die we van jou in handen hebben, naar jezelf of naar een ander - bijvoorbeeld een door jou genoemde organisatie - kunt laten sturen.

Wil je gebruikmaken van een of meer van die rechten? Richt je verzoek dan aan fvanhetschip@propositions.nl. Stuur daarbij een kopie van je identiteitsbewijs mee, zodat zeker is dat jij het verzoek zelf hebt gedaan. Maak in die kopie je pasfoto, de strook met nummers onderaan je paspoort, je paspoortnummer en je BurgerServiceNummer zwart. Zo bescherm je je privé gegevens. ProPositions reageert binnen vier weken op je verzoek.

Bovendien kun je altijd een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Delen van persoonsgegevens met derden.

ProPositions Brand Management verstrekt of verkoopt jouw persoonlijke gegevens niet aan derden zonder je toestemming,  behalve als dat nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, heeft ProPositions een verwerkersovereenkomst gesloten. Zo zorgen we dat de beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens gewaarborgd is. ProPositions blijft overigens verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Enerzijds gebruikt ProPositions functionele, analytische cookies. Die maken op geen enkele manier inbreuk op je privacy. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Anderzijds plaatst ProPositions trackingcookies die je surfgedrag bijhouden. De gegevens die dat oplevert, worden volledig geanonimiseerd, zodat ze nooit naar jou als persoon zijn te herleiden.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/.


Hoe ProPositions je persoonsgegevens beveiligt.

ProPositions vindt de bescherming van je persoonlijke gegevens heel belangrijk. Daarom hebben we passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via fvanhetschip@propositions.nl.