Privacyverklaring ProPositions Brand Management

ProPositions Brand Management, gevestigd aan Distel 15, 5684 JZ Best, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Distel 15, 5684 JZ Best
0499-393464
https://ikwileensterkmerk.nl

Frans van het Schip is de Functionaris Gegevensbescherming van ProPositions Brand Management. Hij is te bereiken via fvanhetschip@propositions.nl.

ProPositions verwerkt je persoonsgegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die ProPositions verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • IP-adres;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken of een formulier in te vullen, in
            correspondentie en telefonisch;
 • formuliergegevens;
 • locatiegegevens;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • internetbrowser en apparaattype;
 • bankrekeningnummers.

ProPositions heeft niet de intentie om via deze website of via onze dienstverlening gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via fvanhetschip@propositions.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

ProPositions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamemateriaal;
 • om je te kunnen bellen of e-mailen als dat nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • om je gedrag op de website te analyseren zodat we daarmee de website kunnen verbeteren en het aanbod van producten en diensten af kunnen
            stemmen op je voorkeuren;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichting zoals het doen van belastingaangifte.

ProPositions Brand Management maakt geen gebruik van computerprogramma's of -systemen voor de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens zonder inbreng van een medewerker van ProPositions.

ProPositions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we je gegevens verzamelen. Voor het uitvoeren van commerciële overeenkomsten bewaren wij de daarmee gemoeide persoonsgegevens tot maximaal zeven jaar na het laatste contact. Die periode komt overeen met de administratieve bewaartermijn die de Belastingdienst eist.

ProPositions deelt je persoonsgegevens met Bartray & Nijssen bv, de accountant die in opdracht van ProPositions onze administratie verwerkt en belastingaangiftes verzorgt. Als we je persoonsgegevens aan andere derden verstrekken – bijvoorbeeld wanneer dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst – doen we dat alleen met jouw nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor vergelijkbaar niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. ProPositions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

ProPositions gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en ze vergroten je gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat die geen cookies meer opslaat. Ook kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Ook heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door ProPositions. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om al jouw persoonsgegevens in onze computerbestanden naar jou of naar een door jou genoemde organisatie te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens, je bezwaar tegen de verwerking van je persoonsgegevens of de intrekking van je toestemming tot verwerking sturen naar fvanhetschip@propositions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, de ‘machine readable zone’ – de strook met nummers onderaan een paspoort – je paspoortnummer en je burgerservicenummer onleesbaar ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk op je verzoek, maar zeker binnen vier weken.

Je hebt altijd de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

ProPositions neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of als je aanwijzingen hebt van misbruik, neem dan contact op met fvanhetschip@propositions.nl.