Page content

Anti-spambeleid

ProPositions Brand Management biedt via de websites http://propositions.nl,  https://ikwileensterkmerk.nl en http://revenew.nu gratis en eventueel via e-mail tips en informatie over merkenbeleid, merkpositionering en aanverwante onderwerpen aan geïnteresseerden. Ook biedt ProPositions zowel via deze website als via e-mail eigen producten en diensten aan. ProPositions zal de daartoe verzamelde gegevens van geïnteresseerden nooit voor andere doeleinden (laten) gebruiken of doorverkopen.

Iedere ontvanger kan zich uitsluitend ‘double opt-in’ registreren

Iemand die zich inschrijft voor een nieuwsbrief van, of voor toezending van e-mailberichten door ProPositions, bevestigt die inschrijving door op een activeringslink te klikken die na aanmelding automatisch wordt verzonden naar het door de aanvrager opgegeven e-mailadres. Op deze manier wordt voorkomen dat iemand zonder diens uitdrukkelijke toestemming op de mailinglijst komt te staan. Elke geïnteresseerde kan zich altijd gratis en eenvoudig afmelden door in ontvangen berichten op de uitschrijflink te klikken.

Wat is spam?

Het anti-spambeleid van ProPositions is conform de regelgeving rond elektronische mailings en de Nederlandse privacywetgeving. Het doel is om spam te voorkomen. Onder spam wordt verstaan: een grote hoeveelheid e-mailberichten verstuurd aan consumenten en/of bedrijven die hier niet expliciet om hebben gevraagd. Dergelijke e-mailberichten bevatten vaak reclame voor producten, diensten of politieke denkwijzen. Ook het veelvuldig versturen van hetzelfde e-mailbericht naar dezelfde geadresseerde die hier niet expliciet om gevraagd heeft, valt onder spammen.